Šā gada 28. aprīlī, Ozolniekos notika seminārs "Priekšnosacījumi bioloģiskajai saimniekošanai". Seminārā tika runāts par to kā reģistrēties un kļūt par bioloģisko saimniecību, kādi nosacījumi jāievēro un kāda ir bioloģiskās saimniekošanas prakse.

Pielikumā pievienotas Vides kvalitātes lauksaimniecības inspektores Intas Serģes prezentācijas no semināra.

  1. Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs;
  2. Kūtsmēslu apsaimniekošana un krātuves Normatīvo aktu prasības;
  3. Lauka vēsture;
  4. Eiropas savienības un Latvijas normatīvie akti par bioloģisko lauksaimniecību;
  5. Noliktavu, šķūņu, kūts, pagraba tīrīšana, dezinfekcija ( piemērs).

 

Add comment


Security code
Refresh