Šodien ir 10. marts. Gaisa temperatūra +5oC, bet sniega sega lielākā Latvijas daļā ap pusmetru. Pirmās bišu saimes Latvijas dienvidu daļa ir veikušas izlidojumu. Šī ir zīme arī biškopim - jāizbrīvē laiks, lai pārskatītu bišu saimju šā brīža stāvokli.

Ko vajadzētu konstatēt?

1. Vai saime ir pārziemojusi (šobrīd drīkst nocelt jumtiņu un pieliekot zem spilvena roku var sajust bišu saimes siltumu. Ja siltuma nav, jāpaceļ sedziņa un jāpārliecinās vai bites nav gājušas bojā vai arī bišu kamols vēl guļ un siltumu nevar sajust).

2. Vai bišu saimei pietiek barības? (barību novērtē arī paceļot sedziņu. Ja bites šobrīd ir mierīgas un nav izklīdušas pa visu ligzdu var novērtēt medus krājumus, var arī atņemt šķirdēli, lai redzētu barības kāres. Ja saime ir skaļa un ar aci var redzēt no augšas kārēs barības nav, jādara sekojošais :

  • Ja ir noglabātas medus kāres, tās sasilda istabas temperatūrā un nes uz stropu, un liek zem sedziņas virs kārēm.
  • Virs kārēm var arī likt Apifondu un, kad bites būs kārtīgi izlidojušās, iztīrījušas resno zarnu, var piebarot ar kandiju.
  • Jāmaina pakojums un spilveni, ja tie ir mitri.
  • Marta un aprīļa mēnešos bišu saimes var pastiprināti pakot.
  • Labi pārziemojušas bišu saimes sāk spēcīgi attīstīties. Ja biškopis pastimulē ar kandiju, tad bišu saimju paplašināšanās var sākties aprīļa sākumā.

Jāatceras pavasara ātro apskati var veikt pie +8oC, bet pavasara revīziju veic, kad temperatūra ir sasniegusi +14oC atzīmi.

Materiālu sagatavoja
LBB instruktore – konsultante, Santa Biļinska
Tālr.: 28882465

Add comment


Security code
Refresh