Uzsākot dravošanas sezonu arvien biežāk uzdodam jautājumu - kā pareizi vērtēt bišu saimi, kuri ir galvenie rādītāji veiksmīgai biškopībai. Saimju vērtēšanā būtiski ir veikt pierakstus par tās attīstību, ražību sezonā. Veicot bišu saimju izvērtējumu tām jābūt līdzīgā stāvoklī ar barības daudzumu.

Uzmanība jāvelta katrai konkrētai saimei, tās iedzimtajām spējām, jo mainīt bišu saimes „dabu” nav iespējams. Biškopja galvenais uzdevums ir saprast saimes spējas un tad, izmantojot tās, dravot un ražot produkciju.

Parasti bišu saimes stāvokli vērtējam pēc peru daudzuma, izvietojuma, kvalitātes, kā arī vaļējo un aizvākoto peru savstarpējo attiecības. Daudz aizvākoto peru liecina par saimes pieaugošo spēku un iespējamu spietošanas noskaņojumu. Savukārt, vaļējo peru pārsvars, stāsta par uzturošu ienesumu.

Saimi varam vērtēt arī pēc bišu lidojuma. Jo intensīvāk bites lido, jo saime ir lielāka un ražīgāka. Taču šis vērtējums var būt maldīgs, jo bišu lidojums atkarīgs arī no pasugas un saimes īpatnībām.

Bišu saimes vērtēt varam dažādi, katrs gadījums ir īpašs, tas atkarīgs no tā, ko vēlamies no saimes:

 • labu ziemotspēju,
 • noteiktu produkcijas veidu ražošanu,
 • iespējami vairāk biškopības produkcijas iegūšanu,
 • saimi selekcijas darba veikšanai dravā,
 • miermīlīgu,
 • tīrīgu,
 • mazāk spietojošu, utt.

Saimju vērtēšana pamatojas uz biškopja prasmēm un zināšanām. Un tātad:

Ziemotspēja

Bišu saimes ziemošanas kvalitāti nosaka:

 • bišu apdzīvoto kāru skaits rudenī un pavasarī,
 • bišu ziemas birums,
 • ziemošanas laikā patērētā barība,
 • saimes izlidojušas laika pavasarī,
 • slimības saimē – varroze, caureja, nozematoze, utt.

Saimi ziemojot, vispirms atverot saimi, apskatām cik kāres bites apdzīvo, tik kāres arī vajadzēs atstāt ziemošanai. Jāņem gan vērā arī, ka oktobra beigās, novembra sākumā aiziet bojā „vasaras” bites un stropā paliek tikai tās, kas ziemos. Bieži vien to biškopji aizmirst un, apskatot saimes decembra sākumā, ir pārsteigti par straujo bišu skaita samazināšanos. Sašaurinot saimi, pareizi būtu rēķināties ar to, ka bites neuzturas uz aizvākotas barības un periem. Pareizi sašaurinātā, ieziemotā saimē septembra beigās bites var uzturēties arī aiz šķirdēļa. Ziemojot bišu saimes, var izmantot divu veidu ligzdu sašaurināšanas tehniku:

 • plašas ligzdas – atstājot tik kāres, cik bites apdzīvo ziemošanas brīdī (parasti - desmit un vairāk),
 • šauras ligzdas – atstājot par vienu kāri mazāk kā bites nosedz ziemošanas laikā (parasti – sešas vai septiņas).

Ligzdas sašaurina ir lieko kāru izņemšana. Par liekām, izņemamām uzskatāmas kāres, kuras ir:

 • ar barību pilnas (aizpildītas līdz pusei un vairāk),
 • pustukšas (mazāk kā viena trešdaļa),
 • tukšas kāres.

Ziemošanas kvalitāti nosaka pavasarī pēc:

 • bišu daudzuma stropā – bites nosedz kāres pilnībā,
 • bišu biruma ziemošanas laikā,
 • ziemā patērētās barības daudzuma.

Noteikta biškopības produkcijas veida ražošana

Dravniekam vērtējot saimes pēc noteiktas produkcijas: medus, ziedputekšņus, bišu maizi u.c., ražošanas spējām, jārēķinās ar bišu rases, saimes īpatnībām. Produkcijas daudzums atkarīgs arī no dravas apkārtnē esošo augu daudzuma un to ziedēšanas laika, jo biškopji mēdz izvietot saimes, neapsekojot paredzamās dravas novietnes teritoriju bišu produktīvā lidojuma rādiusā. Vēlme iegūt vairāk produkcijas jāsamēro ar konkrētās vietas un bišu pasugas iespējām. Piemēram, ziedputekšņu ražošana labāk padodas dienvidu pasugas bitēm.

Selekcijas darbs dravā

Selekcijas darbs būtu jāveic katrā bišu dravā. Jautājums ir – kā? Ikvienā dravā selekciju veic atlasot ražīgākās, veselīgākās, miermīlīgākās, ... saimes. Dravošanas sezonas laikā saimes novēro, uzskaitot peru, barības, bišu maizes daudzumu, attīstības straujumu, ienesuma izmantošanas spējas. Pēc tam izvēlas bišu saimi, kas būs mātes saime un no tās audzē jaunās bišu mātes savai dravai. Šādi var rīkoties divus, maksimāli trīs gadus. Pēc tam nepieciešams atjaunot dravā bišu pasugas. Tā veidotā dravā biškopis varēs strādāt produktīvāk, ar lielāku atdevi.

Bišu miermīlīgumu vērtē pēc dzēlienu skaita, veicot saimes ligzdas apskati. Biškopji savā dravā vēlas saimes, kas nav agresīvas, ļauj mierīgi strādāt, pēc iespējams mazāk izmantojot dūmus.

Taču jāatceras, ka bites iespējams sakaitināt un tad tās kļūst niknas visu sezonu. Biškopju starpā ir arī pieņēmums – niknas saimes ir ražīgākas, taču šo apgalvojuma patiesumu vajadzētu pārbaudīt katram pašam.

Bišu saimes tīrīgums. Saimes tīrīgums biškopībā ir svarīgs, jo tas palīdz bitēm uzturēt ligzdu tīru, cīnīties ar slimībām, tātad veicina arī saimes attīstību. Bišu tīrīgumu var pārbaudīt dažādi, populārākais veids – sadurstīt noteikta laukuma (10cm2) aizvākoto peru un pēc 24 stundām apskatīt - cik daudz bites iztīrījušas. Salīdzinot saimju tīrīgumu, par tīrīgu uzskata saimi, kas pilnībā sakopusi bojāto vietu.

Spietošanas tieksmi nosaka pēc tā, kad saimes sāk audzēt tranu perus, kad sāk vilkt māšu kanniņu pasākumus un sāk audzēt bišu mātes. Tās ir pamatpazīmes saimes dabīgajai vēlmei vairoties. Jāatceras arī patiesība, ka spietam un arī „spieta” bišu mātēm (ko izmantojam citām saimēm) saglabājas spietošanas noskaņojums. Spietošanas noskaņojumu var veicināt arī biškopis, ja saimes ligzdas paplašināšana tiek kavēta, nav atbilstoša saimes lielumam.

Informāciju sagatavoja,
LBB intruktore - konsultante Baiba Tikuma
Tālr.28879897

Add comment


Security code
Refresh