Bišu saimes pamatvērtība ir bišu māte un tās kvalitāte. Dravniekam jāseko saimes attīstībai, kas, galvenokārt, ir atkarīga no bišu mātes. Mātes kvalitāti nosaka gan pēc saimes attīstības, gan pēc dējumu vai peru daudzuma un izvietojuma.

Ja dējumi kļūst reti un maz, saimes attīstība kavējas, nepieciešams veikt bišu mātes nomaiņu.

Bišu māti saimē var nomainīt ar:

 • māšu kanniņas – jaunām saimēm, pamatsaimēm,
 • neapaugļotu bišu māti – jaunām saimēm,
 • apaugļotu bišu māti – ražojošām pamatsaimēm.

Bišu māšu pievienošanas tehnika atkarīga no saimes (pamatsaime, atdalenis, nukleuss), kam tā tiks pievienota. Ja saimē ir „vecā” māte, tad pirms pievieno jaunu, ir nepieciešams atrast un izķert saimē jau esošo. Praktiskajā dravniecībā ir daudz dažādi paņēmieni māšu pievienošanai, taču katram biškopim jāizvēlas sev vieglāk veicamais. Turpmāk minēti daži populārākie no tiem.

Māšu kanniņas pievienošana.

Māšu kanniņas var būt:

 • sasteigtas - bites tās izvelk, ja māte kritusi - saimei pievieno ar kāri vai izgriež un ievieto bezmātes saimē, iespraužot peru (ja tāda ir) kāres vidusdaļā,
 • pašu audzētas – atņemot spēcīgai saimei atdaleni, 4 - 5 kāres, un bišu māti, saime izvelk kanniņas un tās var izmantot jaunu māšu, saimju audzēšanai,
 • iegādātas pie māšu audzētāja – rīkojas līdzīgi kā ar sasteigtajām māšu kanniņām.

Mazāk pieredzējuši biškopji mēdz izmantot arī spieta māšu kanniņas. Šādi rīkoties var, taču jārēķinās, ka jaunā saime būs ar spietošanas tieksmi – saime jebkurus sev nepatīkamus apstākļus (bezienesumu, šauru ligzdu, utt.) izmantos, lai spietotu.

Neapsēklotu māšu pievienošana.

Neapsēklotu māti var pievienot ielaižot to pa skreju. Vakarā, māti uzliek uz skrejlaipiņas un ļauj ieiet pa skreju. Saimi iepriekš nedūmo un cenšas netrokšņot. Bites māti pieņem, ja tā nav vecāka par divām dienām un saimei ir labvēlīgi apstākļi (ir ienesums, nav bišu mātes vai māšu kanniņas, pietiekams daudzums jauno bišu).

Parasti jauno bišu māti pievieno ar māšu krātiņu. Arī šajā gadījumā ir vairāki paņēmieni:

 • krātiņu ar māti izvieto virs kārēm un patur 1-2 dienas, tad māti izlaiž vai uzlīmē mākslīgās šūnas gabaliņu ar nelieliem caurumiņiem,
 • krātiņu ar māti novieto virs kārēm un korķīša vietā uzliek mākslīgās šūnas gabaliņu, izveidojot tajā nelielus caurumiņus,
 • atverot krātiņu un uzliekot to uz kārēm, lai māte brīvi var ieiet saimē.

Apsēklotas mātes pievienošana.

Apsēklotu māti var ielaist arī pa skreju (līdzīgi kā neapsēklotu), tad dienā saimei atņem „veco” māti un vakarā, kad bites beidz lidot uz skrejlaipiņu uzliek jauno māti. Mātes muguru var ieziest ar medu. Mātes ielaišana pa skreju ir saistīta ar risku, jo dravnieks nevar vērot bišu uzvedību.

Parasti apsēklotu māti pievieno līdzīgi kā neapsēklotu, ar krātiņu (skat., iepriekš).

Bieži vien biškopji jautā - kāds ir labākais laiks bišu mātes pievienošanai? Daži dravnieki iesaka jauno bišu māti pievienot vecās mātes atņemšanas brīdī. Veco māti noķer, saimi pastiprināti sadūmo, un tās vietā uz kāri liek jauno māti. Tad vēro bišu uzvedību uz kāres, ja bites nepievērš uzmanību mātei, to nedzeļ, tā ir saimē pieņemta. Taču pastāv vēl vairāki bišu māšu pievienošanas paņēmieni - saimei atņem veco māti un

 • pēc vienas stundas,
 • pēc divām – trim stundām,
 • vakarā, pieliek jauno māti, izvēloties kādu no iepriekš minētajiem paņēmieniem.

Tomēr, pēc biškopju pieredzes, bites māti pieņem labāk, ja saime bijusi bez mātes 2 - 4 stundas.

Informāciju sagatavoja LBB intruktore - konsultante
Baiba Tikuma
Tālr.28879897

Add comment


Security code
Refresh