Vairāki Latvijas biškopji 2018. gada novembra mēnesī aktīvi ņēma dalību Eiropas mēroga akcijā "Eiropas medus brokastis". PALDIES biškopjiem, kuri piedalījās!

Vieni no aktīvākajiem šajā pasākumā bija Jēkabpils nodaļas biškopji. Ar Jēkabpils nodaļas biškopju aktivitāti iespējams iepazīties zemāk pievienotajā galerijā, kā arī ikvienam ir iespējams iepazīties ar Maijas Malnačas sagatavoto prezentāciju – skatīt šeit!

Drosmīgie Jēkabpils biškopji atbalstīja pasākumu "Eiropas medus brokastis". Piedalīšanos šinī pasākumā sāka no 5.novembra līdz 5.decembrim. Viņi devās uz bērnu dārziem un skolām. Skolas un bērnu dārzi bija ļoti atsaucīgi, bija pat situācijas, ka biškopji vēlreiz devās uz to pašu skolu, jo citu klašu audzinātājas arī vēlējās lai viņu bērniem pastāsta par biškopību.

Mazliet pastāstīšu kā gāja katram biškopim. Lai var iedvesmoties citi biškopji piedaloties šāda veida pasākumā, jo mācību iestāžu ir ļoti daudz un interesentu arī ir ļoti daudz, kas vēlētos uzzināt par biškopību.

Ainis Vasilis bija uz Krustpils pamatskolu pie 4.klases. Lūk būs Krustpils pamatskolas mājaslapa, kurā varat sīkāk izlasīt un apskatīties kā gāja Ainim.

Guna Ivbule bija uz Jēkabpils pamatskolu un viņa stāstīja divām 4.klasēm (4.D klasei un 4.A klasei), tika stāstīts katrai klasei atsevišķi. Gunai bija sagatavota prezentācija par bitēm,  medu un citiem biškopības produktiem, kā arī deva degustēt medu , ziedputekšņus, kā arī piemērīt biškopja tērpu un biškopja maskas. Abās klasēs bija bērni, kuri jau bija saskārušies ar bitēm un biškopja profesiju, jo viņu vecākiem, vecvecākiem, vai radiniekiem ir bites. Kopumā bērni bija ļoti aktīvi, atbildēja uz jautājumiem par bitēm, kā arī paši uzdeva dažādus jautājumus un  noteikti uzzināja ko jaunu par bitēm, biškopību un biškopības produktiem.

Cezarijs Stankevičs devās uz Viesītes bērnu dārzu "Zīlīte" viņš stāstīja 3 grupiņām par biškopību. Viņš bērniem pastāstīja ko dara biškopis, kādus palīglīdzekļus izmanto savā darbā. Beigās deva degustēt biškopības produktus medu, bišu maizi. Un aicināja vasarā bērnus ar audzinātājām doties pie viņa ciemos uz dravu.

2018.gada novembrī un decembrī Jēkabpils nodaļas biškope Gita Lavrinoviča kopā ar meitu Jūliju apmeklēja un izglītoja Jēkabpils pamatskolas skolēnus pasākumā Eiropas medus brokastis 2018.gada ietvaros. Viņas mācību stundu par bitēm un bišu dzīvi kopā pasniedza trijām pamatskolas klasēm. Katra mācību stunda tika sadalīta divās daļās – teorētiskā, kuras laikā Jūlija prezentācijas veidā iepazīstināja bērnus ar bitēm, bišu dzīvi un biškopību, bet otrā daļa bija praktiskā  - kur Gitas pavadībā bērni varēja organoleptiski (sensori) iepazīties ar biškopības produktiem. Tos varēja gan novērtēt ar redzi, gan smaržu tāpat arī ar tausti un protams garšu! Mācību stundas beigās bērniem tika uzdoti dažādi jautājumi par nodarbībā uzzināto un attapīgākie saņēma gardu apbalvojumu par pareizajām atbildēm. Bērni bija atsaucīgi un uzmanīgi klausījās, kā arī labprāt iesaistījās aktivitātēs. Jēkabpils pamatskolas skolotāji un skolēni atzinīgi izteicās par viņiem novadīto mācību stundu par bitēm.

Veronika Pupiņa devās uz Salas bērnu dārzu “Ābelīte”, pie 5 gadus veciem bērniem. Kā Veronika stāstīja šāda vecuma bērniem ir īslaicīga uzmanības noturība, tāpēc nevajadzētu runāt pārāk garas un sarežģītas sarunas par biškopību, labāk vairāk rādīt. Viss vairāk esot paticis aptaustīt biškopja instrumentus un nogaršot biškopības produktus.

Maija Malnača stāstīja Jēkabpils Ģimnāzijas 1.E klasei. Kā stāstīja Maija viņai nepietika atvēlētais laiks tās ir kādas 40minūtes, jo vēlējās vairāk pastāstīt. Bija lietas ko viņa nepastāstīja, jo saprata ka nepietiks laika. Maijai bija sgatavota prezentācija kuru ir iespējams apskatīties šeit.

Gvido Zaķēns bija uz Jēkabpils Ģimnāziju un stāstīja divām 3.klasēm (3.E klasei un 3.D klasei). Ar šīm klasēm Gvido notika raitas sarunas, jo viņam liela pieredze runāt ar publiku, tāpēc stāsts par biškopību viņam nesagādāja nekādas problēmas.

Ingrīda Irbe bija aizdevusies uz Dignājas pamatskolu. Viņa stāstīja visai skolai, tie būtu kādi 50 skolēni. Viņai bija sagatavota prezentācija, līdzi paņemts biškopības inventārs un viena no svarīgākajām lietām tas ir degustācijas materiāls, biškopības gala produkts. Kā Ingrīda stāstīja, bērni esot bijuši atsaucīgi, atbildējuši uz jautājumiem un uzmanīgi klausījušies ko viņiem stāsta.

Niks Grīsniņš Grīslis bija uz Variešu bērnu dārzu kur stāstīja 4 dažādu vecuma grupiņām, tika stāstīts visām grupiņām reizē  tie bija 35 bērni. Niks rādīja un stāstīja to pašu ko mēs stāstījām PII “Zvaigznīte”.

Guntars Liepiņš bija uz Rīgas 25.vidusskolu 6.D klasi. Uzrakstīšu viņa stāstīto par pasākumu. “Par pasākumu “Eiropas medus brokastīs”. Pirmais, ko izjutu, bija laika trūkums. Atvēlētajās 80 minūtēs visam nepietika laika. Biju izvēlējies par plašu tēmas, sanāca vien nedaudz iepazīstināt ar biti, kukaiņu galveno misiju- apputeksnēšanu un medus produkciju, par biškopības nozari, produkcijas iegūšanu/ražošanu pat nepieskaroties. Biju sagatavojis skolēniem darba lapu, kuru kopīgi aizpildījām, zīmējām biti, pierakstot galvenās ķermeņa daļas, aizpildot tabulas par bišu īpatņu atšķirībām, biškopības produkciju. Manā vērtējumā, skolēni labprāt darbojās ar darba lapu, tikai tās aizpildīšana bija diezgan laikietilpīga. Biškopības produkcijas iepazīšana/degustācija (medus, ziedputekšņi, bišu maize, propoliss, vasks) un līdzpaņemtā inventāra apskate jau notika raitāk. Nezināms produkts skolēniem bija krēmveida medus, tāpat nebija sajūsmā par ziedputekšņiem. Degustācijas laikā turpinājām runāt par bitēm, biškopības produkciju. Tika uzdoti jautājumi par iepriekš runāto, kāds āķīgāks jautājums, kā rezultātā varēja iegūt balvā vaska sveci. Pasākuma noslēgumā katrs saņēma dāvanā divas mazas medus burciņas un vienu vaska svecīti, kā arī aicinājumu mājās noorganizēt iepazīstināšanu ar medus produkciju un atļaut nogaršot arī pārējiem ģimenes locekļiem no iegūtajām medus burciņām.

Man pašam bija pārsteigums, ka, ierodoties ar “sanošo” kasti trokšņainā klasē, pēkšņi  iestājās klusums, skolēniem cenšoties sadzirdēt un saprast, kas notiek spietuvē.

P.S.  palūdzu skolotājas vērtējumu par pasākumu.
05.11.2018. Rīgas 25. vidusskolas 6.D klasē uz audzinātāja stundu bija uzaicināts biškopis. Viņš iepazīstināja skolēnus ar biškopības produkciju, pastāstīja par bitēm un to kopšanu.
Skolēni labprāt iesaistījās gan bites zīmēšanā, gan tabulu pildīšanā, gan produkcijas degustēšanā. Skolēni uzdeva jautājumus, apskatīja biškopja inventāru. Nodarbība izdevās interesanta, bet varēja noprast, ka par bitēm var stāstīt daudz vairāk nekā ir atvēlēts laiks. Vakarā saņēmu paldies no vecāku puses par šo nodarbību, jo bērni mājās bija stāstījuši par uzzināto un devuši degustēt uzdāvināto medu. Lielu interesi vecākiem izraisīja krēmveida medus, jo par tādu nebija zinājuši. “

Es, Diāna Briede 2 reizes devos uz Jēkabpils bērnu dārzu “Kāpēcīts”. Sākumā biju uz grupiņu kur bērniem bija  4 gadi un pēc tam devos uz grupiņu kur bērnu vecums bija 5 gadi. Ļoti atšķīrās bērnu uzmanības noturība un interese par stāstīto. Sapratu to, jo mazāks vecums jo jāstāsta un galvenais jārāda pavisam vienkāršas lietas. Ejot iekšā grupiņā biju uzģērbusi biškopja masku un rokās nesu spieta kasti ar dūmekli un tēloju ar dūmekli dūmojot un verot vaļā kasti, ka kastē iespējams ir bites, tad kad vēru vaļā kasti bērni ar satraukumu gaidīja, kas no kastes izlidos, bet tad es paziņoju, ka bites tomēr palika mājās. Bija sagatavoti skatāmi un garšojamie materiāli. Izprintēju vairākas krāsainas bildes. Vienā no bildēm bija bite ar putekšņu nastiņu, otrajā bildē bišu māte, trans, darba bite, trešajā bildē ko dara darba bite stropā. Lai būtu interesentāks putekšņu un bišu maizes pētīšanas process, bērniem devu lupu. Tika parādīts šūnu medus un kā viņu atvāko. 4 gadnieku grupiņā veidojām no vaska plāksnēm sveces ko devu līdzi uz mājām kā mazu dāvaniņu. 5 gadnieku grupiņā devu veidot no kinder olas bitītes. Pēc degustācijas un apskates taisijām fotosesiju. Beigās nodejojām deju “Kas darzā, kas dārzā”, un par to, ka bērni bija paklausīgi un uzmanīgi klausījās tika uzspiests zīmogs ar bitītes bildīti.
Es ar Niku Grīsniņu Grīsli bijām uz bērnu dārzu “Zvaigznīte”. Visu darījām to pašu ko PII”Kāpēcītis”. Bija uztaisīts rāmītis ar zīlēm, kuras tika domātas kā bites un viena no zīlēm bija iezīmēta ar domu, ka tā ir bišu māte un bērniem bija uzdevums atrast šo bišu māti. Vēl gribu pieminēt to, ka strādāt komandā ir vieglāk. Tā, ka ja stāsta 2 biškopji tad tas ir vēl interesantāk, jo viens otru papildina un raitāk notiek materiālu izdale un var vairāk pastāstīt un parādīt.

Milzīgs paldies Sandrim Akmanim, Inesei Kuklai un Jūlijai Lavrinovičai par labām idejām, kā labāk novadīt nodarbību.

Tad kad sākumā piedāvāju biškopjiem piedalīties šāda veida pasākumā viņi nebija pārliecināti par to vai tiks galā, bet beigās viss sanāca ļoti labi, un biškopji ir gatavi vēlreiz atbalstīt šāda veida pasākumu.

Cerams kādam no biškopjiem palīdzēs šī informācija un dos iedvesmu piedalīties “Eiropas medus brokastis”. Kas cits izglītos un piesaistīs veselīgākam dzīves veidam  mūsu topošos klientus ja ne mēs paši.

Lai izdodās!

Materiālu sagatavoja:
Diāna Briede
LBB Jēkabpils nodaļas vadītāja

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Pievienot komentāru


Aizsardzības kods
Atjaunināt