Pēdējā nedēļa, kad iespējams noziņot bišu saimju skaitu Lauksaimniecības datu centram. Materiāls ar pamācību pieejams šeit.

Atgādinām, ka saskaņā ar MK not. Nr.134 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" punktu Nr.22, Medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem Lauksaimniecības datu centram (LDC) ir jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu  uz 1. maiju. Dati sniedzami attiecīgā mēneša laikā.

Pārskats par bišu saimēm ar atskaites datumu 01.05.2020. ir jāiesniedz no 01.05.2020. līdz 31.05.2020, paziņojot ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru, pārskata datumu un bišu saimju skaitu.

Visērtāk Pārskatu ir ievadīt elektroniski LDC mājas lapas autorizētajā sadaļā.
Uz datu ievadi: https://info.ldc.gov.lv/ > Uz Novietnes žurnālu. 

Uzmanību!
Ja bišu saimes ir izvietotas vairākās novietnēs un pēc pēdējā atskaites datuma mainījies saimju skaits kādā no novietnēm, tad izmaiņu datumā tas ir jāaktualizē visās novietnēs.

Tālr. konsultācijām: 67095069 vai 22019664.

Svarīgi! Lauksaimniecības datu centrs informē, ka Bišu saimju īpašniekiem radīta iespēja LDC Novietnes žurnālā, norādot sugu "bišu saimes", dot piekrišanu savas kontaktinformācijas nodošanai Lauku atbalsta dienestam (LAD), lai izmantojot LAD informācijas sistēmu varētu nodot kontaktinformāciju tiem lauksaimniekiem, kuru apstrādājamās (miglojamās) teritorijas pārklājas ar bišu pārvietošanās zonu (3 km rādiusā ap izvietotajiem stropiem). Informācijas avots : https://www.ldc.gov.lv/lv/news/?param=517