Labdien, Latvijas Biškopības biedrība informē, ka daudzās Latvijas teritorijās izplatās bakteriālā iedega, aicinām biškopjus pievērst uzmanību vai bišu stropi neatrodas šajā teritorijā, kurā jāievēro piesardzības pasākumi, jo bites kā apputeksnētājs ir šīs infekciozās slimības pārnēsātājs no viena auga uz citiem. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar VAAD, kontaktinformācija norādīta zemāk.

Līdz ar pavasara iestāšanos aktivizējas ne tikai dažādi apputeksnētāji, tostarp bites, kuras izlido no stropiem, vācot ziedu nektāru un veidojot savu barības bāzi, bet arī dažādas augu slimības, tostarp bīstamā augu karantīnas slimība bakteriālā iedega (Erwinia amylovora), kuru var pārnēsāt apputeksnētāji.
Bites aplido ziedošus augus plašā teritorijā ap stropu, tie var būt trīs, pieci vai pat septiņi kilometri, tādā veidā bakteriālā iedega ar bišu starpniecību var izplatīties citos apkārtnes augļu dārzos. Lai mazinātu ar bišu stropu pārvietošanu saistīto risku un ierobežotu organisma izplatīšanos, Ministru kabineta noteikumi Nr. 575 „Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība”, nosaka aizliegumu pārvietot bišu stropus no organisma perēkļa vai buferzonas un ievest bišu stropus organisma perēklī vai buferzonā laikaposmā, kas sākas ar saimniekauga ziedēšanas sākumu un beidzas vismaz divas nedēļas pēc saimniekauga ziedēšanas beigām.
Aktuālās buferzonu kartes pieejamas Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē – https://www.vaad.gov.lv/lv/bakterialas-iedegas-buferzonas
Bakteriālā iedega ir ļoti postoša baktērija, kura bojā saimnieciski un ekonomiski nozīmīgas augu sugas un vienīgais veids, kā ierobežot šo organismu ir inficēto saimniekaugu iznīcināšana.
Inficēties ar bakteriālo iedegu var ābeles (Malus), bumbieres (Pyrus), vilkābeles (Crataegus), pīlādži (Sorbus), klintenes (Cotoneaster), cidonijas (Cydonia), krūmcidonijas (Chaenomeles), korintes (Amelanchier), eriobotrijas (Eriobotrya) un ugunsērkšķi (Pyracantha).
Baktērija izplatās saimniekaugu ziedēšanas laikā ar vēju, kukaiņiem, putniem un apputeksnētājiem, tostarp bitēm, kuri baktēriju no inficētā koka pārnes uz cita saimniekauga ziediem, atvārsnītēm vai bojājumiem un notiek tālāka inficēšanās.

Neskaidrību gadījumos, lūgums sazināties ar tuvāko VAAD reģionālo nodaļu vai Augu karantīnas departamentu.

Ar cieņu
Dace Ūdre
Valsts augu aizsardzības dienests
sabiedrisko attiecību speciāliste
26425173
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.