Lai aizpildītu anketu, lūdzu, spiediet ŠEIT.

LBB šogad turpina sadarbību ar COLOSS projektu un Skandināvijas-Baltijas valstīm, lai noteiktu BIŠU SAIMJU ZAUDĒJUMU APMĒRU VALSTĪ 2020./2021. gada ziemā.

Pateicoties biškopju aktivitātei un atsaucībai, sekmīgi anketēšanu valstī ir izdevies veikt iepriekšējos astoņus gadus. Paldies, Jums! Kopīgais darbs ir vainagojies panākumiem:

(1) valstī un reģionos ir noskaidrots bišu saimju zaudējumu apmērs 2012/2013. (19.6%), 2013/2014. (7.2%), 2014/2015. (11.4%), 2015/2016. (15.0%), 2016/2017. (18.5%), 2017/2018. (16.6%), 2018/2019. (14.1%) un 2019/2020. (14.3%) gadu ziemās;

(2) Lēnām un pakāpeniski valstī veidojas gadskārtēji statistikas dati par bišu saimju ziemošanu (8 gadu dati - bišu saimju vidējā mirstība ziemā 14.59%);

(3) iegūtie dati dod iespēju analizēt bišu saimju kopšanas ieradumus un to saistību ar bišu saimju bojāeju;

(4) Latvijas biškopju sniegtie dati ir iekļauti COLOSS projekta starptautiskās preses relīzēs un starptautiski citējamās publikācijās.

Līdz ar to, Latvijas biškopības nozare pilnvērtīgi darbojas starptautiskā projektā.

Lai iesāktais darbs būtu sekmīgs arī turpmāk, LBB aicina Jūs arī šogad un turpmāk piedalīties anketēšanā! Ikviens biškopis gada griezumā zina savas dravas stāvokli un bojā gājušo bišu saimju skaitu. Valsts līmenī šo informāciju ir iespējams iegūt vienīgi ar anketēšanas palīdzību. Tādēļ aicinām Jūs būt atsaucīgiem un kopīgiem spēkiem sasniegt nospraustos mērķus.

Anketēšana notiks laika posmā no 30. aprīļa līdz 1. jūnijam. Šogad anketēšana notiks tikai elektroniski LimeSurvey sistēmā (vienotā LimeSurvey sistēmā anketu aizpildīs biškopji vairāk kā 20 valstīs). Vēlos lūgt jūs anketu aizpildīt tikai vienu reizi. Vienlaicīgi, biškopjus, kas aizpildīs anketu, aicinu būt godprātīgiem un uzrādīt patieso situāciju jūsu dravās.

Anketas aizpildīšana jums aizņems aptuveni 30 minūtes. Lai uzsāktu anketas aizpildīšanu, lūdzu, spiediet ŠEIT. Ja Jums neizdodas aktivizēt hipersaiti, tad, lūdzu, pārlūkprogrammas adrešu joslā iekopējiet sekojošu adresi: https://www.bee-survey.com/index.php/592542?lang=lv

Gadījumā, ja anketu aizpildot rodas neskaidrības un jautājumi, lūdzu, sazinieties pa e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvaniet 28879891 LBB pētniekam-konsultantam Valteram Brusbārdim.

 

Ar cieņu,

Valters Brusbārdis

LBB pētnieks