Atsakot atmaksāt jaundibinātam biškopības kooperatīvam "Kurland Honey" kopumā 11000 eiro samaksātu priekšnodokli par kopumā 22 419 kilogramiem eksportēta medus, Valsts ieņēmumu dienests nolēmis iznīcībai kooperāciju biškopībā, un darbojas pret ES Kopējās lauksaimniecības politikas mērķiem, kā arī Latvijas lauksaimniecības politikas prioritātēm, kas citstarp nosaka stiprināt zemnieku lomu kopējā pārtikas ķēdē, veicinot kooperāciju.

Pērnā gada sākumā, 7 biškopjiem  dibinot kooperatīvu, saimnieku mērķis bija likt spēkus kopā saražotās produkcijas eksportam. Latvijas tirgus ir neliels, turklāt, strādājot katram atsevišķi, ir grūtības saražotās produkcijas realizācijā par pieņemamām cenām, jo īpaši eksportā.

Jau pērn vasaras sākumā, redzot labo medus ražu, saimnieki vienojās par eksportu uz Lietuvu, par sadarbības partneri izvēloties uzņēmumu "Lithuanian bee". Ar tā īpašnieku vairākiem kooperatīva biedriem jau gadiem bija izveidojusies laba sadarbība, ņemot vērā Lietuvas uzņēmuma maksāto salīdzinošo labo cenu un ātros norēķinus par saņemto preci.

Jūlija vidū pirmās trīs kooperatīvā esošās biškopības saimniecības sagatavoja kopīgu kravu eksportam un 22. jūlijā uz Lietuvu nosūtīja kopumā 21 590 kilogramus medus. Šī darījuma summa 53 975 eiro. Tā kā kooperatīvam līdzekļu priekšnodokļa samaksai nebija, katra saimniecība to nomaksāja pati, atbilstoši pārdotajam medus daudzumam. Pēc nedēļas, 28. jūlijā, "Lithuaninan bee" ieradās pēc nākamās medus kravas, kas bija savākta no vēl divām saimniecībām, kopumā 7367 kg 18 049 eiro vērtībā. Arī šie uzņēmumi samaksāja priekšnodokli par savu medus daudzumu. Pēc darījuma un attiecīgo preču eksporta dokumentu nokārtošanas un informācijas ievadīšanas VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, tika sagaidīta samaksātā priekšnodokļa atmaksa. Diemžēl VID par notikušu atzina tikai medus eksportu no divām saimniecībām un kooperatīvam atskaitīja samaksāto priekšnodokli 3378,49 eiro par šo saimniecību eksportēto medu. Pārējo saimniecību medus eksports tika uzskatīts par nenotikušu, tādējādi biškopjiem piekarinot "PVN karuseļu" shēmotāju birkas. Pamatojums – likumiem neatbilstoši sakārtota eksporta dokumentācija. Diemžēl pusgada laikā kooperatīvam, vairākkārt skaidrojot darījumu būtību un lauksaimniecības kooperatīvu darbības specifiku, VID inspektoriem neizdevās pierādīt, ka medus eksports ir reāli noticis. VID inspektoru lēmuma pārsūdzēšana VID ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei noslēdzās neveiksmīgi.

Arturs Grudovskis, kooperatīva "Kurland Honey" valdes priekšsēdētājs, z/s "Lielvaicēni" saimnieks: "Dibinot kooperatīvu, vēlējāmies sakārtot tirgu, lai mums nevajadzētu, kā līdz šim, katram meklēt iespēju, kā pārdot medus burciņas par mūsu smagā darba cienīgu samaksu. Biškopība Latvijā ir ļoti svarīga nozare gan no ekoloģiskā, gan sociālekonomiskā viedokļa. Mums ir svarīgi Latvijā uzturēt tīru dabu un tās daudzveidību. Mums ir būtiski, lai biškopji ar savu darbu varētu nopelnīt cilvēka cienīgu iztiku. Diemžēl šie mērķi, kā ierasts, atduras pret atsevišķu varas iestāžu, īpaši Valsts ieņēmumu diensta, darbinieku neieinteresētību un pat paviršību."

Tā kā samaksātā priekšnodoļa atmaksa kooperatīvam ir pastāvēšanas jautājums, "Kurland honey" gatavojas VID lēmumu pārsūdzēt tiesā, īpaši ņemot vērā VID inspektoru nevēlēšanos pārbaudīt eksporta darījuma faktiskos apstākļus.

Plašākai informācijai: Arturs Grudovskis, LPKS "Kurland Honey" valdes priekšsēdētājs, z/s "Lielvaicēni" saimnieks, tālr: 27 220 931.

UZZIŅAI

Kooperarīvs "Kurland Honey" reģistrēts 2020. gada janvārī ar mērķi apvienot biškopjus veiksmīgai medus realizācijai vietējā tirgū un eksportā. Kooperatīvā šobrīd apvienojušies 7 profesionālas biškopības saimniecības, kurās saimju skaits ir 250 līdz 500.