Latvijas Biškopības biedrības valde, atbilstoši biedrības padomes ierosinājumam, ir pieņēmusi lēmumu izstāties no biedrības "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" (turpmāk – LOSP) un atsauc pilnvarojumu LOSP pārstāvēt Latvijas Biškopības biedrību un  biškopības nozares intereses valsts institūcijās un citās organizācijās.

Lēmums par izstāšanos pieņemts, jo LOSP neiestājas par biškopības nozarei būtiskiem jautājumiem, kā arī LOSP priekšsēdētājs, pārstāvot organizācijas Zemkopības ministrijā, ir paudis neprofesionālus un nekompetentus secinājumus par biškopības nozari, nekonsultējoties ar LOSP biedru Latvijas Biškopības biedrību, un nenoskaidrojot nozares profesionāļu viedokli.  Kā arī nozarei nozīmīgu informāciju, ko sagatavojušas valsts institūcijas (ZM, LAD, LDC, VAAD, PVD utml.), biedrība saņem ar novēlošanos vai nesaņemam vispār, lai gan LOSP pienākums ir to nosūtīt biedriem.

Uzsveram, ka LOSP biedru struktūra pēdējos gados ir būtiski mainījusies un darbības joma ir izvērsta ārpus lauksaimniecības interešu aizstāvības,  līdz ar ko, sākotnējie mērķi, kas tika uzstādīti LOSP dibinot, ir mainījušies.

Izsakām pateicību LOSP dalīborganizācijām par līdzšinējo sadarbību.

Biškopība ir lauksaimniecības nozare un Latvijas Biškopības biedrība pārstāv 3253 lauksaimniekus, kuru specializācija ir biškopība, tādēļ vēršam uzmanību, ka aizstāvot Latvijas lauksaimniecības nozaru intereses, sadarbību turpināsim ar visām ieinteresētajām lauksaimnieku organizācijām.

Plašākai informācijai:
Latvijas Biškopības biedrība
www.strops.lv
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tālr.: 29591933