2020. gada izskaņā LBB izveidoja un izsūtīja aptaujas anketas saviem biedriem. Raksta turpinājumā ir iespēja iepazīties ar aptaujas rezultātiem un apkopojumu. Paldies visiem, kuri veltīja laiku un aizpildīja šo anketu!

Aptaujas anketa sastāvēja no divām daļām, pirmā - par atbalstu biškopjiem, otra - par informācijas saņemšanu un komunikāciju ar LBB.

Kopējais respondentu skaits - 509, tā līdz šim ir bijusi lielākā aktivitāte uz šādu informācijas ievākšanu.


Lai palielinātu, aktivizē infografiku

Kā jau virsrakstā tiek minēts, jautājumā par to, vai biškopjiem ir nepieciešams valsts atbalsts Covid-19 krīzes laikā, 89% respondentu apgalvo, ka tas nav nepieciešams.

Par nepieciešamo atbalstu biškopjiem atbildēja 57 respondentu, sakot, ka nepieciešams vairāk valsts subsīdīju atbalsts (96%) un nepieciešamas nodokļu brīvdienas (4%).

Salīdzinot biškopju grāmatvedības datus, starp 2019. gada oktobri/novembri un 2020. gada oktobri/novembri, 26% biškopju apgrozījuma kritums ir līdz 10%, 37% biškopjiem līdz 20%, savukārt 19% biškopjiem apgrozījuma kritums ir bijis vairāk par 30%.

Lai saņemtu jaunumus no LBB biškopji kā galveno platformu izvēlas e-pastu, tad seko LBB mājaslapa (www.strops.lv), Facebook un SMS. Vēl biškopji min savus variantus – Whatsapp un Twitter.
Amplitūdu biežums kādā biškopji apmeklē biedrības mājaslapu www.strops.lv ir sekojošs: 38% biškopju apmeklē reizi nedēļā, 31% tikai reizi mēnesī un 9% respondentu neapmeklē vispār. Citi min savas atbildes - "reti", "pēc nepieciešamības" un "reizi gadā".

Kā zināms, LBB aktīvi darbojas Facebook un nu jau arī Instagram; aptaujā noskaidrojām, ka mazāk nekā puse respondentu (217) seko LBB lapai Facebook, krietni mazāk Instagram (@medus.lv) un Twitter.

Savukārt jautājumā, kādu saturu vēlētos redzēt tieši sociālajos tīklos, tika iegūtas šādas atbildes:

 • Jaunumi, inovācijas un aktualitātes biškopībā
 • Situācija tirgū, medus realizācija, statistika, medus cena
 • Semināri, vebināri
 • Izklaidējošu
 • Pieredzes stāsti un padomi no citiem biškopjiem, pieredzes apmaiņa
 • Biznesa attīstīšanas iespējas
 • Nodokļu un subsīdiju aktualitātes
 • Inventāra piedāvājumi, sludinājumi
 • Aktualitātes likumdošanā, lauksaimniecībā, pētījumos
 • Apiterapija
 • Dravošanas paņēmienu attīstība; biedrības aktivitātes biškopju interesēs
 • Informācija par notikumiem un pasākumiem
 • Eiropas tirgus aizsardzības pasākumi pret Ķīnas surogāt medus invāziju
 • Aktuālie un sezonālie darbi dravā
 • Risinājumi un novitātes saistībā ar ērču apkarošanu
 • Nektāraugu sēku iegāde un audzēšana
 • Ārvalstu pieredze
 • Tehnoloģijas

Pilnu aptaujas apkopojumu skatīt ŠEIT!

Materiālu sagatavoja,
Arta Kalinka
LBB