Cienījamie, biškopji!

Augu aizsardzības līdzekļu (pesticīdu) lietošanas apmērs valstī beidzamajā piecgadē ir būtiski audzis. Praktiski visā valsts teritorijā intensīvi lieto augu aizsardzības līdzekļus, kam ir negatīva ietekme gan uz biškopību, gan vidi, gan sabiedrības dzīves telpu. Valstī gadu no gada samazinās bioloģiskai biškopības saimniekošanai piemērotas teritorijas. Diemžēl arī gadu no gada bišu saimes cieš no augu aizsardzības līdzekļu lietošanas – bojā iet lidojošās, barības vācējas bites, un valstī bišu saimju mirstība ziemā ir vērā ņemam!

LBB vairākkārt Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) ir norādījusi uz problemātiku augu aizsardzības līdzekļu lietošanā valstī. Diemžēl mūsos neieklausās! Daudzi biškopji ir saskārušies ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanas problemātiku personīgi un pieredzējuši beztiesiskumu, kas valda augu aizsardzības līdzekļu lietošanā.

LBB aicina nepadoties, un Visiem, Visiem, Visiem iesaistīties kopējā projektā, kura ietvaros apkoposim informāciju par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas gadījumiem Latvijā, kas nav draudzīgi biškopībai, videi un sabiedrībai. Informāciju apkopos LBB ar mērķi, lai informētu sabiedrību, masu mēdijus, Zemkopības ministriju un VAAD. Iegūtā informācija būs būtiska, lai argumentēti cīnītos par biškopju un sabiedrības interesēm.

SAZIŅAS KANĀLI: LBB WhatsApp numurs 20020117 vai e-pastā This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KO SŪTĪT: Foto/bildes no konstatētā gadījuma vai nelielu uzfilmētu video (ļoti vēlams) un nelielu paskaidrojošo tekstu, kurā norādīts:

  • adrese norises vietai – ciema vai mājas nosaukums, pagasts, novads;
  • gadījuma fiksēšanas datums un laiks.

KĀDOS GADĪJUMOS INFORMĀCIJU SŪTĪT:

1.  par visa veida augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pārkāpumiem, piemēram,

  • augu aizsardzības līdzekļu lietošana noris stiprā vējā. Skaidri redzams, ka vējš novirza un dzenā pa gaisu izsmidzināmo darba šķīdumu;
  • lietojot augu aizsardzības līdzekļus neievēro distances no ūdens tilpnēm un novadgrāvjiem;
  • augu aizsardzības līdzekļus lieto tuvu sabiedriskām ēkām, piemēram, skolai, bērnudārzam, utt.;
  • traktors/pašgājējs stāv uz vietas, bet smidzinātāja iekārta darbojas (šķīdums no iekārtas tiek izvadīts).

!!! Par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas pārkāpumiem ziņojiet arī Valsts Augu aizsardzības dienestam zvanot uz uzticības tālr. 67550944 !!!

2. Augu aizsardzības līdzekļu lietošana nodarījusi kaitējumu bišu saimēm, piemēram, bišu saime mirst vai pie bišu saimju skrejām redzamas saindējušās bites ar tām raksturīgām pazīmēm;

!!! Par gadījumu jāzvana un jāinformē arī VAAD reģionālais inspektors !!!

3. Gadījumi, kas saistīti ar integrētās augu aizsardzības sistēmas neievērošanu praksē:

3.1. smidzināšana ziedošā kultūrā dienas laikā, piemēram,

  • smidzināšana ziedošā ziemas vai vasaras rapša, lauku pupu un griķu sējumos dienas laikā. Tas ir, smidzināšana visa veida ziedošās lauku kultūrās dienas laikā.
  • smidzināšana dienas laikā zālājā, klātesot ziedošiem augiem. Tai skaitā smidzināšana ziedošā bastarda, sarkanā vai baltā āboliņa laukā.
  • smidzināšana dienas laikā kultūrauga laukā, kurā savairojušās ziedošas nezāles. Piemēram rudens periodā bieži ziemas rapša sējumos savairojas un zied zvēres un pērkones.

3.2. vispārējas iedarbības herbicīda (Glifosāta) smidzināšana zālājā maija-jūnija-jūlija mēnešos. Nav obligāti jāredz smidzināšana procesā, būsim arī pateicīgi par bildēm, kurās atspoguļots brūns, atmiris zālājs.

3.3. vienu vai divas nedēļas pirms ziemas/vasaras rapša vai graudaugu kulšanas noris smidzināšana laukā ar vispārējas iedarbības herbicīdu (glifosātu).

4. Ar smidzinātāju strādā cilvēks, kurš nav zinošs darbā ar augu aizsardzības līdzekļiem.

!!! Lūgums arī ziņot par šādiem gadījumiem !!!

Iepriekš LBB ir saņēmusi ziņas no drosmīgiem biškopjiem, kas ir piegājuši un apjautājušies traktoristam, lai tas paskaidro ko tas dara un smidzina, bet traktorists nav spējīgs paskaidrot – rezultātā zvana īpašniekam vai agronomam, kas brauc un skaidro. Lūk, arī šādi gadījumi mūs interesē, jo ikviens traktorists, kas strādā ar augu aizsardzības līdzekļiem valstī ir “OFICIĀLI KOMPETENTS”.

5.  Kad novērota negatīva pieredze komunikācijā un sadarbībā ar VAAD un tās darbiniekiem.

Atzīmēsim, ka novērotajiem gadījumiem nav jābūt tikai no jūsu dzīves apvidus. Ja braucat mašīnā vai ceļojat pa Latviju un redzat kādu nebūšanu ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, apturiet mašīnu un ar telefonu nobildējiet vai nofilmējiet situāciju, un informāciju atsūtiet mums uz LBB – PIEFIKSĒSIM!

Būsim ikviens pilsoniski atbildīgs un izgaismosim Latvijas sabiedrībai, kāda ir patiesā situācija! Iegūsim pamatotus un argumentētus pierādījumus, lai cīnītos par biškopju un sabiedrības tiesībām. LBB apņemas, ka informācija par ziņotāju tālāk trešajai pusei netiks nodota, izņemot, ja pats ziņotājs šādai rīcībai piekrīt.

Cerot uz jūsu atsaucību,
Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze

Tekstu sagatavoja:
Valters Brusbārdis
tālr.: 28879891
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.