Pēc biškopes Ivetas Fricsones ierosinājuma LBB 23. martā izsludināja labdarības akciju Dāvini medu mediķiem un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, uz kuru atsaucās 149 biškopji no visas Latvijas un kopā sarūpēja 2302 kg medus. Iesaistot LBB nodaļu vadītājus un aktīvus biškopjus, medus un biškopības produkti tika nogādāti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD) un slimnīcām visā Latvijā.

Labdarības akcija sākās 2. aprīlī, un pirmais medus tika nogādāts Dobeles apkārtnes slimnīcai, uz Siguldas NMPD un Siguldas slimnīcu. 3. aprīlī medu saņēma visu Latvijas reģionu un arī Rīgas NMPD. Biškopji turpina izrādīt iniciatīvu un ir sagaidāms, ka dāvinātā medus apjoms būs vēl lielāks.

Biškopju saziedotais medus ceļā pie mediķiem

LBB izsaka pateicību biedrības nodaļas vadītājiem par aktīvu līdzdalību un visiem biškopjiem, kuri ir iesaistījušies un dāvinājuši medu NMPD un mediķiem:

Aizkraukles nodaļai: Guntai Otto; Alūksnes nodaļai: SIA Jaungrēveles un Harijam Vimbam; Balvu nodaļai: Vilnim Kokorevičam, Jurim Šaicānam, Vladimiram Fjodorovam, Jānim Supem; Bauskas nodaļai: Viesturam Mētelim; Cēsu nodaļai: Mārim Buholcam, Initai Radziņai, ZS Kalna Smīdes-1, ZS Norēni; Daugavpils nodaļai: Guntaram Melnim, SIA Latvija BIO, Gatim Ozoliņam; Dobeles nodaļai: Jurim Stalažam, Jurim Zemītim, Igoram Freibergam; Gulbenes nodaļai: Rolandam Krevicam, Uldim Zikmanim, Aināram Zvirgzdiņam; Jelgavas nodaļai: Zigmāram Briģim, Inetai Nasirai, Kārlim Bolmanim, ZS Klīves, SIA Bišu saime, Inetai Eglītei; Jēkabpils nodaļai: visiem biškopjiem, kuri iesaistījās akcijā, un nodaļas vadītājai Diānai Briedei; Krāslavas nodaļai: Jānim Viļumam; Kuldīgas nodaļai: ZS Baļļas, Eleonorai Fricsonei; Liepājas nodaļai: Gatim Graudužim, Agrim Saulem, Andrim Briķim, Imantam Reņģem, Mārim Reinekam, Jurim Trumpikam, Dacei Kronbergai, Aigai Zeltagraudai, Liesmai Dekantei, Aigaram Rozentālam, Miervaldim Grudulim, Dangolai Žalimienei, Imantam un Solveigai Jansoniem, Tatjanai Deglavai, Elmāram Zikmanim, Jēkabam Kukulītim, Lindai Zaicevai, Aigaram Pelnam, Andrim Dzērvem, Leonam Jānim Sprūdam, Alfrēdam Zemem, Jurim Džeriņam, Liānai Limorai un Oskaram Limoram, Kārlim Rudēvicam; Limbažu nodaļai: Laimdotai Eihvaldei; Ludzas nodaļai: Vairai Šicānei; Madonas nodaļai: ZS Jaunspieķi, Mārim Grudulim, Dacei Gaterei, Dainim Īvānam, Sandrim Akmanam, Andim Kivkucānam, SIA Brencmilnes; Ogres nodaļai: LPKS Medotava, Imantam Daukstam, Ievai Čakšai, Līvijai Goloveckai un Vladimiram Ļubišam; Preiļu nodaļai: Antonam Korsakam, Ralfam Ardinskim; Rēzeknes nodaļai: Pēterim Spaļam, Žanim Jesko, Vilhelmīnei Gutānei, Romānam Žurzdinam, Guntai Silkānei, Jānim Robertam Jerumānam, Vitālijam Sprūgam, Dainai Bernānei, Andrejam Volkam; Rīgas nodaļai: Marekam Vītolam, Kasparam Ābrantam, Ivetai Fricsonei, Andrim Kraņevskim, Arvīdam Kļavinskim, Jānim Lācim, Ērikam Šmukstam, Simonai Putniņai, Uldim Tobijam, Aijai Lodiņai, Jurijam Kondratenko; Saldus nodaļai: Andrim Sproģim, Ērikai Robai, Ilgai Annai Griķei; Siguldas nodaļai: Jānim Kronbergam, Aldai un Ilmāram Hāniem, Aigaram Ķillam, Aigai Cederei, Aināram Grāvītim, Valgrīdam Reliņam, Guntim Kviesītim, Līgai Zadinānei, Egilam Grigorjevam, Jānim un Indrai Krūzēm; Talsu nodaļai: ZS Vecmuižnieki, Ingaram Valainim un Lienei Gricmanei; Tukuma nodaļai: Olafam Baltgalvim, SIA Baltic Bees & Beries, Intai Bergmanei; Valkas nodaļai: ZS Ceļmalītes, Gundegai Strazdiņai, Valdim Paeglem, ZS Ārbirzes, Gitai Evertovskai; Valmieras nodaļai: Armandam Gumbrim, Rimantam Gaidamovičam, Kārlim Rusmanim; Ventspils nodaļai: Dagnijai Griezei, Astrīdai Teterei, Līgai Gorsvēnei.

Materiālu sagatavoja:
Žanna Gutova
LBB

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn