1. Vieta. Anna krumpāne. Kūkas recepte.

2. Vieta. Līga Zadināne. Kūkas recepte.

3. Vieta. Diāna Briede. Kūkas recepte.

3. Vieta. Vita Guļevska. Kūkas recepte.

Žūrijas īpašā balva. Sofija Vilcāne. Kūkas recepte.

Materiālu sagatavoja:
Iveta Vilcāne
LBB