Latvijas jaunuzņēmums “BeeTech Services” ir izveidojis digitālu biškopības pierakstu veikšanas un darbu plānošanas rīku BeeKing. BeeKing ir pirmā biškopības aplikācija pasaulē, kas strādā brīvroku režīmā ar runas atpazīšanu, kā arī pirmais šāda veida rīks latviešu valodā.

“Ar biškopību sāku nodarboties pirms pieciem gadiem un ar laiku sapratu, ka nepieciešams domāt par labāku darba organizēšanu. Tobrīd, līdzīgi kā liela daļa Latvijas biškopju, pierakstiem izmantoju parastu kladi, kas man, kā cilvēkam, kurš visu mūžu strādājis IKT jomā, nešķita efektīvi. Izpētījis piedāvājumu biškopības aplikāciju tirgū, sapratu, ka tām visām ir divi lieli trūkumi. Pirmkārt, tās ir pārāk sarežģītas. Otrkārt, tās nav ērtas lietošanai dravā, strādājot ar bitēm,” stāsta Jānis Kronbergs, aplikācijas idejas autors un “BeeTech Services” dibinātājs.

BeeKing ir interneta un mobilā aplikācija, kuras galvenais uzdevums ir atvieglot biškopju darbu dravā un pie datora. Tās unikalitāte ir iespējā, strādājot dravā, ierunāt piezīmes un novērojumus, kuri tiek automātiski pārvērsti tekstā un saglabāti tālākai apstrādei un darbu plānošanai.

“Ja tas nav pierakstīts – tas nav noticis! Dažkārt biškopji demonstrē patiesi fenomenālas spējas atcerēties notikumus bišu dravā, taču svarīgāk par epizodisku faktu fiksāciju ir zināt bišu saimes attīstības gaitu ilgtermiņā. Bet tas bez kārtīgas pierakstu vēstures nav iespējams. Taču pierakstu metodei jābūt ērtai, pretējā gadījumā biškopji to neizvēlēsies,” atzīst Juris Šteiselis, Latvijas Biškopības biedrības padomes priekšsēdētājs.

BeeKing aplikāciju veido un virza tirgū 2017. gadā dibināta SIA “BeeTech Services”. Aplikācijas izstrādē ir ieguldīti privātie līdzekļi, kā arī piesaistīts ES finansējums no Lauku atbalsta dienesta administrētās LEADER programmas un valsts attīstības finanšu institūcijas ALTUM aizdevums.

Tuvāka informācija:
Jānis Kronbergs
SIA “BeeTech Services” valdes priekšsēdētājs
Tālrunis: 29418449
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.