Kamēr vēl nav sākusies aktīvā darba sezona, vairāk nekā pusotrs simts biškopju 18.februārī pulcējās Dagdā uz Otro Starptautisko Latgales reģiona biškopju konferenci.

Konference tika atklāta ar Dagdas novada domes priekšsēdētājas Sandras Viškures uzrunu, tautas deju ansambļa “Dagda” un Dagdas vidusskolas vokālā ansambļa muzikālo sveicienu un video prezentāciju par novadu. Kā pirmā ar savu prezentāciju par biškopības nozares attīstību Dienvidlatgalē uzstājās Liāna Igaune, Latvijas Biškopju biedrības (LBB) Krāslavas nodaļas vadītāja. L.Igaune stāstīja par biškopību Krāslavas un Dagdas novados un savu dravu.

 
LBB Krāslavas nodaļas vadītāja Liāna Igaune

Konferences vienojošā tēma bija bišu produkcijas eksports. LBB konsultants Jānis Šnikvalds runāja par produkcijas realizācijas praksi, tirgiem un produkcijas kvalitāti. Šai pašai tēmai plašāk pievērsās LBB valdes priekšsēdētājs Armands Krauze. Biedrības valdes priekšsēdētājs runāja ne tikai par bišu produkcijas kvalitāti, bet arī par normām – kas drīkst un kas nedrīkst būt medū, kas var ietekmēt kvalitāti, kā to noteikt un kā uzlabot eksportprodukcijas kvalitāti. Tika minēti statistikas dati par analīzēm nodotajiem paraugiem, par analīžu rādītājiem un rezultātiem. SIA “Meža meistara medus” pārstāvis Jānis Romanovskis dalījās praktiskajā pieredzē produkcijas eksportā. Savukārt LBB padomes priekšsēdētājs Juris Šteiselis rosināja izmantot fantāziju un runāja par neizmatotām iespējām jauniem tirgiem – kā to, ko saražoto bites, vēl var izmantot. J.Šteiselis minēja neskaitāmus piemērus kā var pelnīt naudu, ražojot ekskluzīvas lietas.

Latgales biškopja saražotās produkcijas klāsts izstādē

Konferencē piedalījās biškopji arī no Baltkrievijas un Lietuvas. Ar prezentāciju uzstājās Zarasaju (Lietuva) biškopības biedrības priekšsēdētāja Meilute Mociškite (Meilutė Mociškytė). Biškope no Lietuvas iepazīstināja klātesošos ar viņu biedrības aktivitātēm, tradīcijām un statistiku. Otrajā prezentācijas daļā M.Mociškite ļoti detalizēti stāstīja par savu bišu dravu un saimniekošanas metodēm. Daudzus klātesošos ieinteresēja lietuvietes stāstījums un pēc konferences vēl ilgu laiku nerima jautājumi viņai. Konferenci noslēdza SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” konsultants biškopībā Guntars Melnis ar prezentāciju Atziņas par biškopības produkcijas eksportu.

Blakus esošajā izstāžu zālē bija apskatāma medus produkcija, dažādi stropi un ar biškopību saistītas lietas.

Otro Starptautisko Latgales reģiona biškopju konferenci organizēja Dagdas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Biškopju biedrību un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Informāciju sagatavoja:
Guna Malinovska
Dagdas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn