Latvijas Biškopības biedrība atgādina - vēl tikai dažas dienas, līdz 2016. gada 1. aprīlim ir iespējams pieteikties bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sertifikācijai, lai kļūtu par bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju jau šogad. Pieteikšanās līdz 1.aprīlim ir ļoti vienkārša -  jāaizpilda pieteikums uz vienas lapas. Pārējie dokumenti un veidlapas būs jāiesniedz vēlāk.

Ja būsiet pieteicies sertifikācijai līdz 1.aprīlim, tad līdz 22.maijam varēsiet pieteikties Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pieteikšanās sistēmā ES atbalstam bioloģiskajā biškopībā, kas ir  40 Eur par bišu saimi. Uz šo atbalstu var pretendēt biškopis, kura īpašumā ir vismaz 20 saimes.

Būtiski ievērot!

- ES atbalsts bioloģiskajām saimniecībām tiek maksāts par zemi. Biškopība ir izņēmums, kur var saņemt atbalstu arī par bišu saimēm, taču atbalstu biškopji var saņemt tikai tad, ja ir sertificēts un atbalstam pieteikts vismaz 1 ha lauksaimniecības zemes (visa veida kultūraugi, izņemot ilggadīgos zālājus). Ja biškopim zeme nav īpašumā, tad ir jāiznomā vismaz 1 ha aramzemi vai augļu dārzu. Ja iznomā ilggadīgos zālājus, tad tie pavasarī būs jāuzar un jāiesēj kāds kultūraugs (der arī nektāraugi).

- Visiem biškopjiem šogad ir jāziņo par bišu saimju skaitu Lauksaimniecības datu centram (LDC) divas reizes (līdz 31.maijam par saimju skaitu uz 1.maiju un līdz 30.novembrim par saimju skaitu uz 1.novembri). Taču bioloģiskajiem biškopjiem ir papildus jānoziņo saimju skaits  vismaz vienu reizi laika posmā no 15.maija līdz 15.septembrim. Ja saimju skaits šajā laikā mainās (nopērk, pārdod vai aiziet bojā), tad jāziņo vairākas reizes. Respektīvi, līdz ko ir saimju skaita izmaiņas dravā, tā tās jānoziņo LDC datu bāzē, ko var izdarīt elektroniski.

-  Ziņojot Lauksaimniecības datu centram  saimju skaitu uz 1.maiju ir jāziņo patiesais dravā esošais saimju skaits, jo Lauku atbalsta dienests kontroles veiks jau maijā un, ja dravā konstatēs mazāku saimju skaitu kā biškopis noziņojis, tiks piemērotas sankcijas. Ja maija otrā pusē saimju skaits dravā pieaug (izveidotas jaunas saimes, nopirktas saimes), tad bioloģiskajiem biškopjiem jāziņo vēlreiz. Lai nebūtu divas reizes maijā jāziņo, mēs iesakām saimju skaitu Lauksaimniecības datu centram ziņot maija pēdējās dienās un vienā reizē ziņot par saimju skaitu divos datumos – uz 1.maiju un uz konkrēto dienu maija beigās. (Piemērs: saimju skaits dravā no 1. maija līdz 29. maijam ir pieaudzis no 80 līdz 100 saimēm un biškopis Lauksaimniecības datu centrā saimju skaitu ziņo 29. maijā norādot 80 saimes 1.maijā un 100 saimes 29.maijā)

Materiālu sagatavoja:
Armands Krauze
LBB valdes priekšsēdētājs
tālr. 29591933

Pieteikties bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu sertifikācijai var sekojošās institūcijās  un veidlapas ir pieejamas šeit - http://www.videskvalitate.lv/index.php?asad=20 un http://www.stc.lv/lv/pakalpojumi/biologiskas-lauksaimniecibas-uznemumu-sertifikacija/iesniedzamie-un-sagatavojamie-dokumenti/

Biedrība  „Vides kvalitāte”,  SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJA „VIDES KVALITĀTE”
Adrese: Rīgas iela 113, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Tālruņi: 67709090, 67709001
Fakss: 67709090
Mobilais tālrunis: 26335690
Epasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.videskvalitate.lv

vai

VSIA «Sertifikācijas un testēšanas centrs»
Adrese: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts,
Priekuļu novads, LV–4126
Tālr.: +371 64130013; fakss: +371 64130010
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.stc.lv

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn