1. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu;

2. Ministru kabineta ( 2015.gada 3.marts) noteikumi Nr.115  „Prasības fasētas pārtikas marķējumam”;

3. Ministru kabineta ( 2015.gada 26.maijs) noteikumi Nr.251 „Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības medum”

4. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1924/2006 (2006. gada 20. decembris) par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem.

Obligātā informācija medus marķējumā:

 • Produkta nosaukums (Medus. skatīt MK not. 251 III sadaļu)
 • Neto daudzums (kilogramos vai gramos) skatīt Regulas Nr. 1169 IX pielikumu)
 • Derīguma termiņš (Izlietot  līdz....) skatīt Regulas Nr. 1169  X pielikumu)
 • Partijas norāde (skatīt MK not. 115)
 • Pārtikas apritē iesaistītā uzņēmēja vārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese
 • Izcelsmes valsts ( MK not.Nr.251 17. -17.3. punkts)

Obligātā informācija pārtikas produktu ( piemēram, „Medus ar riekstiem”, „Ziedputekšņi medū”,utt) marķējumā:

 • Produkta nosaukums
 • Sastāvdaļu saraksts ( Sastāvdaļas:....skatīt  Regula Nr. 1169 18.pants)
 • Sastāvdaļu daudzuma norāde (skatīt Regula Nr. 1169 22.pants)
 • Vielas, kas izraisa alerģiju vai nepanesamību (skatīt Regula Nr. 1169 21.pants II pielikums)
 • Neto daudzums (kilogramos vai gramos) skatīt Regulas Nr. 1169 IX pielikumu)
 • Derīguma termiņš (Izlietot  līdz....) skatīt Regulas Nr. 1169  X pielikumu)
 • Partijas norāde (skatīt MK not. 115)
 • Pārtikas apritē iesaistītā uzņēmēja vārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese
 • Uzturvērtība  ( enerģētisko vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 100gr. vai 100ml ; skatīt Regulas Nr.1169 3. Iedaļu un XV pielikumu)
 • Izcelsmes valsts (RegulasNr.1169 26.pants)

Materiālu sagatavoja:
Adrija Sietiņsone
PVD

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn