No 20.-21. jūlijam Zvejnieklīcī, Sēlpils pagastā notika ikgadējais Biškopju vasaras saiets.

No 3. līdz 6. jūlijam Jēkabpilī notika pilsētas svētki. Pasākumā aktīvu dalību ņēma LBB Jēkabpils nodaļa.

2019. gada 8. maijā pie Zemkopības ministrijas (ZM) Latvijas Dabas fonda un Latvijas Biškopības biedrības pārstāvji pasniedza ZM pārstāvjiem Eiropas Savienības pilsoņu parakstīto petīciju, kura pieprasa aizsargāt bites no kaitīgiem pesticīdiem, ieviešot pienācīgu pesticīdu risku izvērtēšanas procesu.

IV starptautiskā Latgales reģiona biškopju konference Rēzeknē notika 2019. gada 22. februārī.