2018. gada novembrī Jēkabpils nodaļas biškopji ņēma aktīvu dalību pasākumā "Eiropas medus brokastis"

Medus diena dravā notika 2018. gada 8. septembrī.

Biškopju Vasaras saiets notika 2018. gada 21. un 22. jūlijā Mārupē.

LBB rīkotā Biškopju Pavasara konference notika 2018. gada 24. martā