Lai iestātos Latvijas Biškopības biedrībā ir nepieciešams:
- Piereģistrēties vietnē https://mans.strops.lv/ ar savu e-pasta adresi. Pēc reģistrācijas Jums būs iespēja aizpildīt biedra pieteikuma anketu.
- Atsūtīt savu fotogrāfiju 3x4cm lielumā uz LBB biroju (Latvijas Biškopības biedrība, Rīgas iela 22, Jelgava, LV-3004).
- Iestāšanās maksa 1 EUR fiziskai personai, juridiskai 1 EUR.

LBB biedru nauda 2023. gadā.
Pamatojoties uz valdes un padomes sēdes lēmumu, fiziskai personai ikgadējā biedru naudas maksa ir atkarīga no vidējā bišu saimes skaita dravā:

Saimju skaits

Biedru nauda EUR

0-4

5.00

5-29

10.00

30-49

15.00

50-69

20.00

70-99

30.00

100 un vairāk

45.00

Iestāšanās maksa juridiskai personai ir 1 EUR. Juridiskām personām biedru naudas maksājums būs atkarīgs no saimju skaita dravā:

Saimju skaits

Biedru nauda EUR

0-4

5.00

5-29

10.00

30-49

15.00

50-69

20.00

70-99

30.00

100 un vairāk

45.00

Biedru naudas var nomaksāt pie sava rajona nodaļas vadītāja vai pārskaitot uz LBB kontu.

Rekvizīti:

LATVIJAS BIŠKOPĪBAS BIEDRĪBA,
Reģ. Nr. 40008003310,
A/S Swedbank, bankas kods: HABALV22,
IBAN norēķinu konts: LV53HABA0551034457149.