Medus diena dravā notika 2018. gada 8. septembrī.

Biškopju Vasaras saiets notika 2018. gada 21. un 22. jūlijā Mārupē.

LBB rīkotā Biškopju Pavasara konference notika 2018. gada 24. martā